Od-Alboga Sämsjön/Sandsken-bygden. Herrljunga kommun – Västergötland. Välkommen!

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb)

Utvecklingsbolag för nyetablering av hyresrätter och utvecklingssatsningar. Intresse-anmälan/ansökan om boende – klicka på rubriken för att komma till nästa sida. Varmt välkommen!


Inspirationstema!

Aktuellt inom kort – Återbruksrunda & Inspirationsdag – Lördag 22 april: Se länk nedan &
även info via vår FB-sida.

Återbruksrunda
22 april 2023!

Välkommen!

Leaderprojekt
OAS Boende & Service

Att på ett hållbart och innovativt sätt utveckla, och vara en katalysator för att möta behovet av och efterfrågan på dagens, morgondagens & framtidens boende- och servicelösningar, dels i OAS-bygden och som en Empiri-modell i Sjuhäradsbygden.