Od-Alboga Sämsjön/Sandsken-bygden. Herrljunga kommun – Västergötland. Välkommen!

Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB (svb)

Utvecklingsbolag för nyetablering av hyresrätter och utvecklingssatsningar. Intresse-anmälan/ansökan om boende – klicka på rubriken för att komma till nästa sida. Varmt välkommen!


Inspirationstema!

Aktuellt inom kort – ”Platser som bygger” – OAS deltar i Temadag 9 oktober: Se länk och info via vår FB-sida.

Inspirationstema – Kika in!

Välkommen!

Leaderprojekt
OAS Boende & Service

Att på ett hållbart och innovativt sätt utveckla, och vara en katalysator för att möta behovet av och efterfrågan på dagens, morgondagens & framtidens boende- och servicelösningar, dels i OAS-bygden och som en Empiri-modell i Sjuhäradsbygden.