Leaderprojekt OAS Boende & Service

Projektets syfte är att hållbart och innovativt utveckla, och likafullt vara en katalysator för och möta behovet av, morgondagens och framtidens boende- & service-lösningar. Ett kreativt forum med hållbar ständig utveckling och aktiv uppstart av utvecklingsföretag för byggnadsprojekt och servicelösningar. Samtidigt löpande utveckla och fördjupa en empiri-modell för hållbar landsbygdsutveckling.

Projektets ledtråd är GDG – Gemenskap, Delaktighet – Glädje.

Foto från Möte OAS – Od-Alboga Sämsjön/Sandsken-bygden.