Leaderprojekt OAS Boende & Service

Projektets syfte – att hållbart och innovativt utveckla, och likafullt vara en katalysator för och möta behovet av, morgondagens och framtidens boende- & service-lösningar. Ett kreativt forum med hållbar ständig utveckling och aktiv uppstart av utvecklingsföretag för byggnadsprojekt och servicelösningar. Samtidigt löpande utveckla och fördjupa en empiri-modell för hållbar landsbygdsutveckling. Projektet som Leaderprojekt avslutades våren 2022, satsningarna och arbetet fortsätter. Välkommen att kontakta oss för information.

Projektets ledtråd är GDG – Gemenskap, Delaktighet – Glädje.

Foto från Möte OAS – Od-Alboga Sämsjön/Sandsken-bygden.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer info:
Info@oasboende.se / 0705-78 56 34
Under våren 2022 Digital Bomässa med Husvisning

av etablerade hyresrätter på landsbygden,
Inspirationsutställningar, Föreläsningar och mera.
Se flik OAS Aktuellt – MÄSSA 2022. Välkomna!