|

Husvisning & Idéutbyte

Vi presenterar här inom kort några tankar och reflektioner från en härlig Husvisningshelg, lördagen den 5 mars Od Stenlyckan. På återhörande!

Idéutbyte – Framtidens boende Diskutera Idéer – Hur bygger vi vårt samhälle.
Hur bygger vi våra hus, hur är de en del av vårt samhällsbygge. Har du tankar och idéer ta med dem, diskutera på plats eller bara kika runt och ta del av information och inte minst en Utställning – Teckningar och Tankar av Unga Idégivare om Framtidens boende.

Husvisning I OAS-etapp I och II har fyra hus uppförts, 3 st 1-planshus och ett 1,5-plans-hus. Detta som hyresrätter. Innan inflyttning i senast uppförda hus ges nu möjlighet att se ett av OAS-husen; OAS-1,5-planshus – dvs ett resultat av OAS-satsningen. På plats får du möjlighet att ta del av syfte och målsättning bakom såväl projekt som etableringen av husen i sig.

Varmt välkommen!

Praktisk Information
Parkering: För att göra det så smidigt som möjligt för alla gällande parkering – ber vi alla som kan att vänligen parkera på Sockengårdens parkering och promenera till Stenlyckan.
Fikamingel: Fikamingel på Stenlyckan
Sockengården öppen: Är öppen för dagen, extra service-punkt. Fikamingel på Stenlyckan, även i Sockengården finns fikamöjlighet.

Husvisning av OAS-stugan och Idéutbyte – Framtidens Boende

Similar Posts