|

Smart Rural Area 21 – Come Along Village – OAS!

Leaderprojektet OAS Boende & Service deltar i Smart Rural 21 Come Along. Ett projekt för inspiration och utbyte av idéer, ett Europa-nätverk, för gemensam utveckling. Utöver de ursprungliga antagna 21 byarna deltar likaså ”Come-Along-Villages” i möten och aktiviteter. OAS ansökte och beviljades att delta, som Come-Along-område från Sverige. Nätverksträffar med deltagare från 25 länder i Europa. Mestadels digitala träffar, både ”Workshop/Academy-träffar” och ”Café-träffar med olika tema”. Här var och är digitaliseringen en fantastisk möjlig-görare, inte minst i den pandemitid som varit under stor del av OAS-projektet. Men likafullt och än mer – digitala nätverk som en självklar plattform framgent – korta vägsträckor till möten i Europa eller var som i världen.

Smart Village 21 som helhet har slutseminarium april/maj 2022, och denna del av SV21-projektet avslutas i juni 2022. Ett forum för möten, inspiration och idéutbyte, med deltagare från 25 länder i Europa. Presentationerna från de olika aktiviteterna spelas in. Det går likaså ta del av exvis inte minst sammanställd idébas-sammanställning. Se mer info under respektive länk nedan.

Smart Rural Come Along!
Citerat från projektet: ”The Come Along! process opens up the opportunity for villages– beyond the selected villages – to get engaged in several activities of the Smart Rural 21 project and develop and implement their smart village strategies and solutions along with the Smart Rural 21 selected villages.The process was initiated in mid-2020 as an additional activity of the project, following the large interest in the call for participant villages. The goal has been not to leave any village behind that is interested in following the Smart Village journey and the activities of the project. 185 communities have registered to become a Come Along! village from 23 EU and 2 non-EU countries. Many of these villages are actively participating in several activities of the Smart Rural 21 project.”

Foto: Smart Rural 21 – Come Along.
Klicka på länken/bilden – ”Bussen” till mer info om Come Along.

Europabesök – nätverk av utbyte av & för smarta satsningar

Följ länken till Smart Rural Village projekt runtom i i Europa och se presentationer som gjorts i samband med nätverksbesöken digitalt och möten på plats. Nätverksbesök i flera olika former. Likafullt ett utbyte av och en idébank med exempel på smarta lösningar / utvecklingssatsningar.

Smart Rural Communities Cafés are organized for selected and Come Along! Smart Rural 21 villages. Each café is hosted by the representative(s) of a local community who talk about the community’s approach to ‘smart villages’, community engagement, inspiring initiatives and much more. During Smart Cafés village representatives can discuss informally ideas, approachers and questions that interest them in relation to specifik theme(s) presented by the hosting village, over a coffee, tea or breakfast.”

The Smart Solutions Database gives access to a wide range of innovative practices adaptable to various local contexts.”

Smart Rural Academy online events were organized within the framework of the Smart Rural 21 project, with the participation of over 100 village representatives (from the 21 participant and Come Along! villages), Smart Rural 21 core team members and national experts. The main purpose of the meetings was to inspire participants through presenting and discussing innovative solutions from rural communities across Europe, in line with the specific thematic interest of participants.”

Klicka på: LÄNK TILL – SMART CAFÉ

Klicka på: LÄNK TILL – SMART VILLAGE ACADEMY

Klicka på: LÄNK TILL – SMART SOLUTIONS DATABASE

Nätverksmöten – Från Där Du är.
Foto: Gengrebild – Nätverksmöte Digitalt

Similar Posts